Our Research & Innovations

Kenali Harta Intelek

Pengenalan kepada Al-Quran Braille dari sudut definisi, latar belakang, perkembangannya di Malaysia dan hubungkait dengan OKU Penglihatan.
Episod pada kali ini berkenaan dengan penubuhan ACREDA sejak 2010 dan pencapian yang telah dilalui oleh pusat kajian ini. Selain itu, panel turut membicarakan tentang peranan pusat kajian ini kepada agensi-agensi kerajaan dan bagaimana dari sebuah program pengajian berkembang menjadi sebuah pusat kajian hingga mempunyai sebuah NGO yang luar hasil dari usaha ACREDA selama ini.

Al-Quran Braille

Pengenalan kepada Al-Quran Braille dari sudut definisi, latar belakang, perkembangannya di Malaysia dan hubungkait dengan OKU Penglihatan.

Muliakan OKU dengan Agama

Teras : Mempromosi keseimbangan dan kesejahteraan OKU melalui usaha PusatPenyelidikan Ibnu Ummi Maktum, FPQS
TOP