Prof. Dato’ Dr. Musa Ahmad

FST Profesor

Prof. Dato’ Dr. Musa Ahmad dilahirkan di Panchor, Muar Johor. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda (Kelas Pertama) dalam jurusan Kimia (UKM, 1985); Master (Instrumention and Analytical Science) (University of Manchester, 1987) dan PhD (Optical Fibre Chemical Sensor) (University of Manchester, 1994).

Kepakaran beliau dalam bidang sains khususnya melibatkan teknologi sensor kimia dan biosensor.

TOP