Palestin Selamanya (Featured)

Episod kedua podcast siri Palestin dan undang-undang antarabangsa ini membincangkan peranan penting undang-undang antarabangsa dalam menjamin keadilan dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Walaupun Israel berterusan menyerang bumi palestin dan tidak mengendahkan tuntutan undang-undang antarabangsa, adalah penting untuk dunia terus menggunakan undang-undang sebagai satu mekanisme untuk mencapai keadilan. Masa depan Palestin masih sukar untuk
Dalam siri pertama ini, Pakar Undang-Undang antarabangsa dari Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Madya Dr Norfadhilah Mohamad Ali dan Dr Hendun Abd Rahman Shah membincangkan sejarah penjajahan negara Palestin oleh Zionis dan sejauh mana undang-undang antarabangsa dapat memberikan keadilan kepada negara Palestin.
TOP