En. Muhamad Hannan Mohd Haniff, penerima Anugerah Khas Kepimpinan Alumni Sempena Majlis Konvokesyen ke-20, juga salah seorang Muallim di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia. Beliau mendapatkan pendidikan awal di SRI SEREMBAN dan seterusnya melanjutkan pengajian peringkat diploma di Darul Quran JAKIM, dalam bidang Tahfiz Al-Quran wal Qiraat sebelum melanjutkan pengajian di peringkat ijazah dalam bidang Pengajian Quran dan Sunnah di USIM.

Podcaster

En. Muhamad Hannan Mohd Haniff
Alumni Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia

TOP