Profesor Madya Dr. Mohd Mahyeddin Mohd Salleh meneroka inovasi di sebalik usaha para saintis dalam penghasilan daging kultur dan turut mengupas tentang pengeluaran daging makmal ini daripada perspektif Halal.

Podcaster

Prof. Madya Dr. Mohd Mahyeddin Mohd Salleh
Timbalan Pengarah (Fatwa)
Institut Fatwa dan Halal USIM

Production Manager : Ms Aliah Zaharudin   Editorial Technical : Mr Shaiful Sharizal Mohd Sadi
Promotion : Strategic Communication Centre (StraComm)  Website Technical :  System Development and Engineering Centre (SDEC)

TOP